Ako vas na bilo koji način brinu vaše govorno-jezičke sposobnosti i komunikacijske ili govorno-jezički i komunikacijski razvoj vašeg deteta, preporučuje se konsultacija sa logopedom.

Logoped će pomoći oko otklanjanja sumnje na poremećaj ili dati uputstva kako raditi na otklanjanju smetnji kod kuće, sa ili bez logopedske terapije.

Znaci za odlazak logopedu:

Artikulacija

Dete ima smetnje sa izgovorom određenih glasova i teško ga je razumeti (pratite kako dete govori u odnosu na vršnjake).

Rani jezički razvoj

Dvogodišnje dete ima ograničene jezičke sposobnosti; ima smetnje prilikom razumevanja jednostavnih pitanja ili sprovođenja jednostavnih naloga; dete malo govori i ne koristi gest kako bi pokazalo šta želi.

Predškolski – školski uzrast

Dete teško sledi uputstva, teško odgovara na pitanja i teško izražava svoje misli; ne prepoznaje slova i ne pokazuje interes za učenje; dete pokazuje poteškoće u finoj motorici (otkopčavanje, zakopčavanje, ređanje, nizanje, slaganje); pogrešno drži olovku i ne pokazuje interes za crtanje i pisanje ili mu to predstavlja problem; nema razvijenu fonološku svesnost (ne može izdvojiti prvi i zadnji glas u reči).

Smetnje sa učenjem

Čitanje, razumevanje pročitanog i pisanje stvaraju velike probleme detetu; dete kod čitanja preskače redove, ispušta i dodaje slova; menja grafički slična slova, npr. “b” i “d”.

Mucanje

Dete često ponavlja glasove ili slogove, govor nije tečan pa primećujete vidljive znake straha i nelagodnosti tokom govora.

Socijalna komunikacija

Dete ima smetnje prilikom interakcije sa vršnjacima, drugom decom ili odraslima.